februar

Torsdag 1. februar

kl 1700 - 1900 - UNO Språkkafé


Lørdag 3.februar

kl 1900 - Bønnemøte.

kl 1930 - Møte i 2etg (Salem Ung). Tale v/ - "Tro i praksis". Sosialt etterpå.


Søndag.4.februar

kl 1030 -Bønnemøte

kl 1100 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Tale v/Christoffer Inge Hovda

kl 1630 - Aktiviteter i gymsal, Bergeland vgs, 9-15 år. Møt utenfor Salem. Kontakt Menelik 46625209. 

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte) m/ søndagsskole. Tale /Celeti Gerson & Meite. Nattverd.

                 International service. Sunday school. English translation. 


Torsdag 8. februar

kl 1700 - 1900 - UNO Språkkafé

kl 1800 -  Åpen Øvelse, Lovsang i Salem UNG


Fredag 9. februar

kl 1730 - UNO Between

kl 1930 - UNO Teens


Lørdag 10.februar

kl 1900 - Bønnemøte.

kl 1930 - Lørdagsgudstjeneste. Tale v/Ole Lilleheim. Sosialt etterpå.


Søndag 11.februar

kl 1030 -Bønnemøte

kl 1100 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Tale v/ Anne Berit Aarsland. Nattverd

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte) m/ søndagsskole. Tale v/Ole Lilleheim.

                 International service. Sunday school. English translation. 


Torsdag 15. februar

kl 1700 - 1900 - UNO Språkkafé


Fredag 16.-Søndag 18. februar: Bibelhelg v/Kurt Hjemdal: Gjennomgang av Åpenbaringsboken

Velkommen til Bibelhelg i Salem! Kurt Hjemdal, tidligere rektor ved Bibelskolen i Grimstad, vil undervise.  Kurt er svært kunnskapsrik og har en særegen formidlingsgave. Denne helga får du gjennom tre bibeltimer anledning til å bli bedre kjent med Bibelens siste bok, Åpenbaringen. Ta med deg to venner og kom!


Fredag 16.februar

kl 1900 - Bibelundervisning v/ Kurt Hjemdal: Rede til å møte Jesus (Åpenbaringen kap 1-3)


Lørdag 17.februar

kl 1900 - Bønnemøte i 3.etasje

kl 1930 - Møte i 2etg. Bibelundervisning v/Kurt Hjemdal: Den store trengsel  (Åpenbaringen kap 4-20). Sosialt etterpå.


Søndag 18.februar

kl 1030 -Bønnemøte i 2.etasje.

kl 1100 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Bibelundervisning v/Kurt Hjemdal:  Når alt blir nytt (Åpenbaringen kap  21-22)


kl 1630 - Aktiviteter i gymsal, Bergeland vgs, 9-15 år. Møt utenfor Salem. Kontakt Menelik 46625209. 

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte) m/ søndagsskole. Tale v/Jan Helge Aarseth. 

                 International service. Sunday school. English translation. 


Tirsdag 20. februar

kl 1900 - ÅRSMØTE I SALEM misjonsforsamling     


Torsdag 22. februar

kl 1700 - 1900 - UNO Språkkafé  


Fredag 23. februar

kl 1730 - UNO Between

kl 1930 - UNO Teens


Lørdag 24.februar

kl 1900 - Bønnemøte.

kl 1930 - Lørdagsgudstjeneste. Tale v/Marius Arntsen - "Å leve i Babylon (Daniel 1)". Sosialt etterpå.


Søndag 25.februar

kl 1030 -Bønnemøte

kl 1100 - Gudstjeneste m/søndagsskole.  Tale v/Sverre Hovda

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte) m/ søndagsskole. Tale v/Menelik Bekele

                 International service. Sunday school. English translation. 


Onsdag 28.februar

kl 1100 - 1330 - Bønnsj. Åpen UNO Café. Enkel lunsj. Åpent bønnerom. Fellesbønn kl. 12:15.

                                       Open UNO Café. Light lunch. Open prayer room. Joint prayer time @ 12:15.