februar


Søndag.4.februar

kl 1030 -Bønnemøte

kl 1100 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Tale v/Christoffer Inge Hovda


Søndag 11.februar

kl 1030 -Bønnemøte

kl 1100 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Tale v/ Anne Berit Aarsland


Søndag 18.februar

kl 1030 -Bønnemøte

kl 1100 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Tale v/Kurt Hjemdal


Søndag 25.februar

kl 1030 -Bønnemøte¨

kl 1100 - Gudstjeneste m/søndagsskole.  Tale v/Sverre Hovda