Februar


Onsdag 1.februar

kl 1930 - Bibel, bønn og samtale. 


Torsdag 2. februar

kl 1700 - 1900 - UNO Språkkafé/ language café


Torsdager 2. februar - 8 uker

kl 1830 - 2000 Kurs: "Tactics" Evangelisering for ikke-evangelister og praktisk trosforsvar. NB: Begrenset plass. Les mer: 

PÅMELDING


Lørdag 4. februar

kl 1900 - Bønnemøte 3.etg

kl 1930 - Lørdagsgudstjenesten. Åpent i UNO Tale v/Sølve Salte


Søndag 5. februar

kl 1030 - Bønnesamling i 2.etasje

kl 1100 - Gudstjeneste m/barnegudstjeneste . Tale v/Ole Lilleheim. Nattverd

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte). Tale v/ Jan Helge Aarseth. Nattverd. Søndagsskole. 

                 International service. Holy Communion. Sunday School. English translation.


Tirsdag 7. februar

kl 1930 - Åpen Temakveld: Lovsang (SalemUng)


Onsdag 8. februar

kl 1930 - Bibel, bønn og samtale


Torsdag 9. februar

kl 1700 - 1900- UNO Språkkafé/ Language café


Fredag  10. februar

kl 1730 - UNO Between

kl 1930 - UNO Teens


Lørdag 11. februar

kl 1900 - Bønnemøte 3.etg

kl 1930 - Lørdagsgudstjenesten. Åpent i UNO Tale v/Sivert Rønning Vatnedal


Søndag 12.februar

kl 1030 - Bønnesamling i 2.etasje

kl 1100 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Tale v/Terje Thorsen    

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte). Familiemøte. Tale v/ Hilde Malde. 

                 International service. Family service. English translation. 


Onsdag 15.februar

kl 1930 - Bibeltime v/Odd Geir Norland


Torsdag 16. februar

kl 1700 - 1900 - UNO Språkkafé/ Language café


Lørdag 18. februar

kl 1900 - Bønnemøte 3.etg

kl 1930 - Lørdagsgudstjenesten. Åpent i UNO Tale v/Kolbjørn Bø


Søndag 19.februar

kl 1030 - Bønnesamling i 2.etasje

kl 1100 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Tale v/Christoffer Inge Hovda. Nattverd

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte). Tale v/ Tore Vorhaug. Søndagsskole.

                 International service. Sunday School. English translation.


Tirsdag 21.februar

kl 1900 - Årsmøte i Salem Misjonsforsamling


Onsdag 22.februar

kl 1930 - Bibel, bønn og samtale


Torsdag 23. februar

kl 1700 - 1900 - UNO Språkkafé/ Language café


Fredag  24. februar

kl 1730 - UNO Between

kl 1930 - UNO Teens


Lørdag 25. februar

kl 1900 - Bønnemøte 3.etg

kl 1930 - Lørdagsgudstjenesten. Åpent i UNO Tale v/Marius Arntsen


Søndag 26 .februar

kl 1030 - Bønnesamling i 2.etasje

kl 1100 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Tale v/Jan Ove Selstø

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte). Tale v/ Jan Helge Aarseth. Søndagsskole. 

                 International service. Sunday School. English translation.