januar

Lørdag 6.januar

kl 1900 - Bønnemøte.

kl 1930 - Møte i 2etg (Salem Ung) Tale v/Marius Arntsen "Tro i praksis". Sosialt etterpå.


Søndag 7.januar

kl 1030 -Bønnemøte

kl 1100 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Tale v/Ketil Malde. Nattverd

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte) m/ søndagsskole. Tale v/Jan Helge Aarseth. Nattverd.

                 International service. Sunday school. English translation. 


Onsdag 10.januar

kl 19 - 21: Velkommen til Bønn for Byen, fellesarrangement i Karismakirken, hvor vi ber for det nye året og byen vår. (Adresse: Adjunkt Hauglands gate 52)


Torsdag 11. januar

kl 1700 - 1900 - UNO Språkkafé OPPSTART


Fredag 12. januar

kl 1730 - UNO Between

kl 1930 - UNO Teens


Lørdag 13.januar

kl 1900 - Bønnemøte.

kl 1930 - Lørdagsgudstjeneste. Tale v/Marius Arntsen "Tro i praksis". Knut deler fra misjonen. Nattverd. Sosialt etterpå.


Søndag 14.januar

kl 1030 - Bønnemøte

kl 1100 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Tale v/Lene Lovise Holgersen

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste. (IKF-møte). Familiemøte. Tale v/Hilde Malde

                 International service. Family service. English translation. 


Torsdag 18. januar

kl 1700 - 1900 - UNO Språkkafé


Lørdag 20.januar

kl 1900 - Bønnemøte.

kl 1930 - Møte i 2etg (Salem Ung). Tale v/Arnt-Magne Granberg "Tro i praksis". Sosialt etterpå.


Søndag 21.januar

kl 1030 - Bønnemøte

kl 1100 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Tale v/Karoline Immerstein

kl 1630 - Aktiviteter i gymsal, Bergeland vgs, 9-15 år. Møt utenfor Salem. Kontakt Menelik 46625209. 

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte) m/ søndagsskole. Tale v/Ingvild Hovda. 

                 International service. Sunday school. English translation. 


Torsdag 25. januar

kl 1700 - 1900 - UNO Språkkafé


26. - 28. januar - IKF Vinter-weekend til Tonstadli, Sirdal

Mer info og påmelding her. 


Fredag 26. januar

kl 1730 - UNO Between

kl 1930 - UNO Teens


Lørdag 27.januar

kl 1900 - Bønnemøte.

kl 1930 - Lørdagsgudstjeneste. Tale v/Gjermund Øygarden "Tro i praksis". Sosialt etterpå.


Søndag 28.januar

kl 1030 - Bønnemøte

kl 1100 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Tale v/Joar Sandanger. Nattverd. Arnfinn Steinbru synger for oss.

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte). IKKE søndagsskole. Tale v/ Erling Lundeby.

                 International service. No Sunday school. English translation. 


Onsdag 31. januar

kl 1100 - 1330 - Bønnsj. Åpen UNO Café. Enkel lunsj. Åpent bønnerom. Fellesbønn kl. 12:15.

                                       Open UNO Café. Light lunch. Open prayer room. Joint prayer time @ 12:15pm.