mai

Onsdag 3.mai

kl 1930 - Bibel, bønn og samtale


Torsdag 4. mai

kl 1700 - 1900 - UNO Språkkafé  


Lørdag 6.mai

kl 1900 - Bønnemøte 3.etg

kl 1930 - Lørdagsgudstjenesten. Åpent i UNO Tale v/Svein Anton Hansen


Søndag 7.mai

kl 1030 - Bønnesamling i 2.etasje

kl 1100 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Tale v/Christoffer Inge Hovda. Nattverd

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte). Tale v/ Miranda Yiu. Tema: Andreas - apostelen som virket i det stille. Nattverd. Søndagsskole.

                 International service. English translation. Holy Communion. Sunday School. 


Onsdag 10.mai

kl 1930 - Bibel, bønn og samtale


Torsdag 11. mai

kl 1700 - 1900 - UNO Språkkafé


Fredag  12.mai

kl 1730 - UNO Between

kl 1930 - UNO Teens


Lørdag 13.mai

kl 1900 - Bønnemøte 3.etg

kl 1930 - Lørdagsgudstjenesten. Åpent i UNO Tale v/Arnt Magne Granberg


Søndag 14.mai

kl 1030 - Bønnesamling i 2.etasje

kl 1100 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Tale v/Christoffer Inge Hovda

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte).  Familiemøte. Tale v/ Aud-Norunn Myklebust. 

                 International service.  English translation. Family service. 


Torsdag 18. mai - Kristi Himmelfarts

kl 1700 - 1900 - IKKE UNO Språkkafé


Lørdag 20.mai

kl 1900 - Bønnemøte 3.etg

kl 1930 - Salem Timen i 2.etg  v/Marius Arntsen. 


Søndag 21.mai

kl 1030 - Bønnesamling i 2.etasje

kl 1100 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Tale v/Stein Sandvik

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte). Tale v/ Jan Helge Aarseth. Tema: Priskilla og Akvilas - støttespillere i tjenesten. Søndagsskole.

                 International service. Family service. English translation. Sunday School.


Tirsdag 23.mai

kl 1800 - Åpen Øvelse, lovsangsteamet Lørdagsgudstjenesten..


Onsdag 24.mai

kl 1100 - 1330 BønnsjÅpen UNO Café. Enkel lunsj. Åpent bønnerom. Fellesbønn kl. 12:15.

kl 1930 - Bibel, bønn og samtale


Torsdag 25. mai

1700 - 1900 - UNO Språkkafé - SISTE før sommeren


Fredag  26.mai

kl 1730 - UNO Between

kl 1930 - UNO Teens


Lørdag 27.mai - Pinse

kl 1900 - Bønnemøte 3.etg

kl 1930 - Lørdagsgudstjenesten. Åpent i UNO Tale v/Mons Gunnar Selstø


Søndag 28.mai - 1. Pinsedag

kl 1030 - Bønnesamling i 2.etasje

kl 1100 - Gudstjeneste.  Konsert og tale ved Mikael Järlestrand

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte). Tale v/ Erling Lundeby. Søndagsskole.

                 International service. English translation. Sunday School. 


Onsdag 31.mai

kl 1930 - Bibel, bønn og samtale