Mai

Torsdag 2.mai

kl 1700 - 1900 - UNO Språkkafé


Fredag 3.mai

kl 1730 - UNO Between

kl 1930 - UNO Teens


Lørdag 4.mai

kl 1900 - Bønnemøte.

kl 1930 - Lørdagsgudstjeneste. Tale v/ Alexis Lundh - "En bedre historie"


Søndag 5.mai

kl 1030 -Bønnemøte

kl 1100 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Tale v/ Alexis Lundh

kl 1630 - Gymsalem. Aktiviteter for 9-15 år i Bergeland vgs. gymsal. Møt utenfor Salem. Kontakt 46625209.

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte) m/ søndagsskole. Andakt v/ Tore Vorhaug. IKF-Region ÅRSMØTE etterpå.

                 International service. Sunday school. English translation. 


Torsdag 9.mai Kristi Himmelfartsdag

kl 1700 - 1900 - IKKE / NO UNO Språkkafé. 

kl 1930 - Bibeltorsdag. Tema: 1. Mos 12-50: Abrahams tro, Jakobs svik, Josefs skjebne - hva kan vi lære? 


Lørdag 11.mai

kl 1900 - Bønnemøte.

kl 1930 - Salem Ung i UNO. Tale v/Marius Arntsen


Søndag 12.mai

kl 1030 -Bønnemøte

kl 1100 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Tale v/Martin Lundhjem

kl 1630 - Gymsalem. Aktiviteter for 9-15 år i Bergeland vgs. gymsal. Møt utenfor Salem. Kontakt 46625209.

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte). Familiemøte. Tale v/ Jan Helge Aarseth.

                 International service. Family Service. English translation. 


Torsdag 16.mai

kl 1700 - 1900 - UNO Språkkafé


Lørdag 18.mai - Pinseaften

kl 1900 - Bønnemøte.

kl 1930 - Salem ung i 2.etg. Tale v/Erling Lundeby - "Misjon". Nattverd.


Søndag 19.mai - Første pinsedag

kl 1030 -Bønnemøte

kl 1100 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Tale v/ Joar Sandanger

kl 1630 - Gymsalem. Aktiviteter for 9-15 år i Bergeland vgs. gymsal. Møt utenfor Salem. Kontakt 46625209.

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte) m/ søndagsskole. Tale v/ Ingvild HovdaPåfyll: Glede og trøst i i motgang, ytre strid og indre angst.

                 International service. Sunday school. English translation. 


Torsdag 23.mai

kl 1700 - 1900 - UNO Språkkafé

kl 1930 - Bibeltorsdag. Tema: 2 Mos 1-18: Det kom en farao som ikke kjente Josef. Motstand og forfølgelse i en troendes liv. 


Lørdag 25.mai

kl 1900 - Bønnemøte.

kl 1930 - Lørdagsgudstjeneste. Tale v/Ole Laurtis Tønnessen.


Søndag 26.mai

kl 1030 -Bønnemøte

kl 1100 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Tale v/Johnny Vågen

kl 1630 - Gymsalem. Aktiviteter for 9-15 år i Bergeland vgs. gymsal. Møt utenfor Salem. Kontakt 46625209.

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte) m/ søndagsskole. Tale v/ Menelik Bekele.

                 International service. Sunday school. English translation. 


Onsdag 29.mai

kl 1100 - 1330 - Bønnsj: Åpen UNO Cafe. Enkel lunsj. Åpent bønnerom. Fellesbønn kl. 1215 for de som ønsker. 

                           Open UNO Cafe. Lunch. Open prayer room. Joint prayers 1215 for those who wish. 


Torsdag 30.mai

kl 1700 - 1900 - UNO Språkkafé


Fredag 31.mai

kl 1730 - UNO Between

kl 1930 - UNO Teens