Mars

1.-3. mars: Vinterweekend med Salem UNG.

Facebook

Påmelding


Lørdag 2. mars

IKKE lørdagsmøte pga Vinterweekend.


Søndag.3. mars

kl 1030 -Bønnemøte

kl 1100 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Dåp. Tale v/Tore Vorhaug

kl 1630 - Aktiviteter i gymsal, Bergeland vgs. 9-15 år. Møt utenfor Salem. Kontakt Menelik 46625209.

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte) m/ søndagsskole. Tale v/ Tore Vorhaug. Nattverd.

                 International service. Sunday school. Holy Communion. English translation. 


Torsdag 7. mars

kl 1700 - 1900 - UNO Språkkafé


Fredag 8. mars

kl 1730 - UNO Between

kl 1930 - UNO Teens


Lørdag 9.mars

kl 1900 - Bønnemøte.

kl 1930 - Lørdagsgudstjeneste. Tale v/ Carl-Erik Waaler - "Å leve i Babylon (Daniel 3)"


Søndag 10.mars

kl 1030 -Bønnemøte

kl 1100 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Tale v/Carl-Erik Waaler. Nattverd

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte) Familiemøte. Tale v/ Jan Helge Aarseth.

                 International service. Family Service. English translation. 


Torsdag 15. mars

kl 1700 - 1900 - UNO Språkkafé


Lørdag 16.mars

kl 1900 - Bønnemøte.

kl 1930 - Salem Ung i 2.etg. Tale v/Jan Helge Aarseth "Å leve i Babylon (Daniel 4.)" Sosialt etterpå.


Søndag 17.mars

kl 1030 -Bønnemøte

kl 1100 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Tale v/Øystein Meling

kl 1700 - IKKE Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte) . Vi blir med på PÅSKEVANDRING på Holmavatn. Påmelding.

                 NO International service. We will join an Easter walk out of town. Booking necessary. 


Mandag 18. mars

kl 1800 - Dugnad


Torsdag 21. mars

kl 1700 - 1900 - UNO Språkkafé


Fredag 22. mars

kl 1730 - UNO Between

kl 1930 - UNO Teens


Lørdag 23.mars

kl 1900 - Bønnemøte.

kl 1930 - Lørdagsgudstjeneste. Tale v/Marius Arntsen   "Misjon." Sosialt etterpå.


Søndag 24.mars - Palmesøndag

kl 1030 -Bønnemøte

kl 1100 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Tale v/Ole Lilleheim. Nattverd

kl 1630 - Aktiviteter i gymsal, Bergeland vgs. 9-15 år. Møt utenfor Salem. Kontakt Menelik 46625209.

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte) m/ søndagsskole. Tale v/ Ingvild Hovda.

                 International service. Sunday school. English translation. 


Torsdag 28. mars

kl 1700 - 1900 - IKKE UNO Språkkafé. NO Language Café. Easter break.

kl 1900 - Skjærtorsdagsmøte


Lørdag 30.mars

kl 1900 - Bønnemøte.

kl 1930 - Salem Ung i 2.etg. Tale v/Richard Aleksander Beharie  "Veien, Sannheten og Livet." Sosialt etterpå.


Søndag 31.mars - 1. Påskedag

kl 1200 - Felles Påskegudstjeneste. Tale v/Ole Lilleheim.

kl 1700 - IKKE Internasjonal gudstjeneste (IKF). Vi har felles gudstjeneste kl 1200 for hele Salem.

               NO International service. We have service together for all of Salem 12pm.