Mars

Søndag 1. mars

Kl 10:30 - Bønnemøte i 2. etg. 

Kl 11:00 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Tale v/Christoffer Inge Hovda

Kl 17:00 - IKF-møte m/søndagsskole.  English translation.


Onsdag 4. mars

Kl 18:00 - Bønnesamling i 2.etasje


Torsdag 5. mars

Kl 17:00 - 19:00 - UNO Språkkafé


Fredag 6. - lørdag 7. mars

Kl 17:30 "Slush-helg", et hjelpelederkurs for barn og unge fra 5. klasse og oppover. 

UNO between og UNO teens utgår 6. mars.


Lørdag 7. mars

Kl 19:00 - Bønnemøte i 3. etasje

Kl 19:30 - Salem Ung. Tale v/Helge Vatland


Søndag 8. mars

Kl 10:30 - Bønnemøte i 2. etasje

Kl 11:00 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Besøk av mannskoret Frihals, tale v/Roald Arnesen, Norea Mediemisjon

Kl 17:00 - IKF-møte m/søndagsskole  Tale v/Jan Helge Aarseth. Nattverd. English translation.


Onsdag 11. mars

Kl 18:00 - Bønnesamling i 2.etasje


Styre og stab i Salem Misjonsforsamling ønsker at vi og våre medlemmer følger opp myndighetenes tiltak for å redusere spredning av covid-19. Dette innebærer bla at vi frem til 26. mars oppfordrer våre medlemmer til å unngå å møtes i smågrupper, foreninger og ulike arbeidsgrupper. Vis respekt for andres vurderinger og bidra til redusert spredningstakt av covid-19.


Alle møter og arrangement i Salem er avlyst fram til 26. mars. Dette kan bli forlenget. Vi vil framover legge ut informasjon om tilgjengelige nettressurser knyttet til møter, gudstjenesteopplegg og undervisning.


Det er en ny åpenhet og sårbarhet mellom oss i disse dager. Det er godt i slike tider å finne trøst hos Den Allmektige, som har kontroll på alle situasjoner. Kanskje blir det anledning til en god samtale med noen som trenger oss litt ekstra. Vi vil oppmuntre til å vise omsorg og holde kontakt med andre og hverandre, gjerne via telefon og andre medier.


Salme 91, 10-11:

Intet ondt skal ramme deg, og ingen plage skal komme nær til ditt telt. For han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier.


Styre og stab i Salem Misjonsforsamling


//


The board and staff of Salem Church wish for us, and our members, to follow the guidelines from the government in regard to minimizing the spread of covid-19. In consequence, this means that we encourage our members to avoid meeting in Bible study groups, small groups, and various committees before the 26th of March. Show respect for others evaluations and contribute to the reduced spread of covid-19.


All meetings and gatherings in Salem Church are cancelled until 26th of March. This may be prolonged. We will in the coming days publish information concerning available online resources: Online services, online Bible study, etc.


There is a new sincereness and vulnerability in these times. In such times it is good to find comfort in the arms of The Almighty, He who has control in all situations. You may get the opportunity for a good conversation with someone who needs it a little extra. We encourage our members to show concern for others, and to keep in touch with others and each other, through phone and other online media.


Psalm 91:10-11:

No evil shall be allowed to befall you, no plague come near your tent. For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways.


Board and staff in Salem Church



Lørdag 28. mars

Kl 19.00 - Bønnemøte i 3. etasje

Kl 19:30 - Salem Ung. Tale v/John Olav Selstø


Søndag 29. mars

Kl 10:30 - Bønnesamling i 2.etasje

Kl 11:00 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Tale v/...

Kl 17:00 - IKF-møte m/søndagsskole.Tale v/Paul Odeh. English translation