mars

Torsdager

kl 1830 - 2000 Kurs: "Tactics" Evangelisering for ikke-evangelister og praktisk trosforsvar. NB: Begrenset plass. Les mer: 

PÅMELDING


Onsdag 1.mars

kl 1930 - Bibel, bønn og samtale. 


Torsdag 2. mars

kl 1700 - 1900 - IKKE UNO Språkkafé - VINTERFERIE/ NO language café - WINTER BREAK


Fredag 3.mars - 5.mars - Vinterweekend (SalemUng). Mer info og påmelding:

påmelding


Søndag 5. mars

kl 1030 - Bønnesamling i 2.etasje

kl 1100 - Gudstjeneste m/barnegudstjeneste . Tale v/Johnny Vågen. Nattverd

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte). Tale v/ Medhat Youssef. Påfyll: Jesu kropp - det kristne fellesskapet. Nattverd. Søndagsskole. 

                 International service. Top up: Jesus' Body - the Christian Fellowship. Holy Communion. Sunday School. English translation.


Onsdag 8. mars

kl 1930 - Bibel, bønn og samtale


Torsdag 9. mars

kl 1700 - 1900- UNO Språkkafé/ Language café


Fredag  10. mars

kl 1730 - UNO Between

kl 1930 - UNO Teens


Lørdag 11. mars

kl 1900 - Bønnemøte 3.etg

kl 1930 - Lørdagsgudstjenesten. Åpent i UNO Tale v/Tore Vorhaug


Søndag 12.mars

kl 1030 - Bønnesamling i 2.etasje

kl 1100 - Familiegudstjeneste. Besøk av koret KRASP. Tale ved Helga Bøe

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte). Familiemøte. Tale v/ Aud-Norunn Myklebust.  

                 International service. Family service. English translation. 


Mandag 13.mars: Dugnad i Salem! 

kl 1730 - Felles dugnad i Salem, bli med du også! Vasking, rydding og vedlikehold.


Onsdag 15.mars

kl 1930 - Bibeltime ved Odd Geir Norland: Profeten Malaki, hva har han å si oss?


Torsdag 16. mars

kl 1700 - 1900 - UNO Språkkafé/ Language café


Lørdag 18. mars

kl 1900 - Bønnemøte 3.etg

kl 1930 - Lørdagsgudstjenesten. Åpent i UNO Tale v/Curt Westman


Søndag 19.mars

kl 1030 - Bønnesamling i 2.etasje

kl 1100 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Tale v/Christoffer Inge Hovda

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte). Tale v/ Jan Helge Aarseth. Påfyll: Bli menneskefisker - Åndens gaver. Søndagsskole.

                 International service. Top up: Become fisher of Men - The Spiritual Gifts. Sunday School. English translation.


Tirsdag 21.mars

kl 19:00 - Møte, NSP Aid v/Gunnar Hamnøy. Informasjon om arbeidet i Etiopia og Kenya. 

Onsdag 22.mars

kl 1930 - Bibel, bønn og samtale


Torsdag 23. mars

kl 1700 - 1900 - UNO Språkkafé/ Language café


Fredag  24. mars

kl 1730 - UNO Between

kl 1930 - UNO Teens

kl 1900 - Life-Way Band-Konsert: 'God is Good'. Kongolesiske musikere og sangere:  GRATIS. Kollekt til Salem.

                Alle er velkommen!


Lørdag 25. mars

kl 1900 - Bønnemøte 3.etg

kl 1930 - Lørdagsgudstjenesten. Åpent i UNO Tale v/Jan Helge Aarseth


Søndag 26. mars

kl 1030 - Bønnesamling i 2.etasje

kl 1100 - Gudstjeneste m/søndagsskole. Tale v/Christoffer Inge Hovda Nattverd. Sanginnslag ved Kari Birgitte Bokn. 

kl 1700 - IKKE Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte). Vi drar på Påskevandring på Holmavatn

                 NO International service. We join Easter walk at Holmavatn. 


Onsdag 29. mars

kl 1100 - 1330 - Bønnsj. Åpen UNO Café. Enkel lunsj. Åpent bønnerom. Fellesbønn kl. 12:15.

kl 1800 - 1915 - Bønnesamling i fastetiden, del I

kl 1930 - 2100 - Bønnesamling i fastetiden, del II


Torsdag 30. mars

kl 1700 - 1900 - UNO Språkkafé/ Language café