November

Torsdag 2.november

1700 - 1900 - UNO Språkkafé


Fredag 3.november

kl 1730 - UNO Between.

kl 1930 - UNO Teens.


Lørdag 4.november

kl 1900 - Bønnemøte.

kl 1930 - Lørdagsgudstjeneste. Åpent i UNO etterpå.


Søndag 5.november. Allehelgenssøndag

kl 1030 - Bønnesamling i 2.etasje

kl 1100 - Gudstjeneste og søndagsskole. Tale v/       Nattverd

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte). Tale v/ Mons Gunnar Selstø. Søndagsskole.

                International service. Sunday School. English translation.


Torsdag 9.november

kl 1700 - 1900 - UNO Språkkafé

kl 1930 Åpen tjenestekveld, Salem UNG.


Lørdag 11.november

kl 1900 - Bønnemøte.

kl 1930 - Lørdagsgudstjeneste. Åpent i UNO etterpå.


Søndag 12.november

kl 1030 - Bønnesamling i 2.etasje

kl 1100 - Gudstjeneste og søndagsskole. Tale v/Eli Fuglestad

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte). Familiemøte. Tale v/ Ingvild Hovda

                 International service. Family gathering. English translation.


Torsdag 16.november

kl 1700 - 1900 - UNO Språkkafé


Fredag 17.november

kl 1730 - UNO Between.

kl 1930 - UNO Teens.


Lørdag 18.november: Julemesse i Salem

Detaljert program for dagen kommer, men hold av datoen!


Søndag 19.november

kl 1030 - Bønnesamling i 2.etasje

kl 1100 -  Gudstjeneste og søndagsskole. Tale v/

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF.-møte). Tale v/Miranda Yiu. Søndagsskole.

                International service. Sunday School. English translation. 


Torsdag 23.november

kl 1700 - 1900- UNO Språkkafé


Lørdag 25.november

kl 1900 - Bønnemøte.

kl 1930 - Lørdagsgudstjeneste. Åpent i UNO etterpå.


Søndag 26.november

kl 1030 - Bønnesamling

kl 1100 - Gudstjeneste og søndagsskole. Tale v/Christoffer Inge Hovda. Nattverd

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte). Tale v/ Erling Lundeby. Søndagsskole.

               International service. Sunday School. English translation. 


Onsdag 29. november

kl 1100 -1330 - BØNNSJ.  Åpen UNO Café for alle. Enkel lunsj. Åpent bønnerom. Fellesbønn kl. 12:15 for de som ønsker. 

                                              Open UNO Café for everyone. Light lunch. Open prayer room. Joint prayer time 12:15pm. 


Torsdag 30.november

kl 1700 - 1900 - UNO Språkkafé - Siste før jul/ Last before Christmas