November

Torsdag 2.november

1700 - 1900 - UNO Språkkafé

kl 1800 -  Fakkeltog for forfulgte kristne. Starter fra Paviljongen ved Breiavatnet. Fakkeltoget avsluttes med Åpne Dører i Salem. 


Fredag 3.november

kl 1730 - UNO Between.

kl 1930 - UNO Teens.


Lørdag 4.november

kl 1900 - Bønnemøte.

kl 1930 - Lørdagsgudstjeneste. Åpent i UNO etterpå.


Søndag 5.november. Allehelgenssøndag

kl 1030 - Bønnesamling i 2.etasje

kl 1100 - Gudstjeneste og søndagsskole. Tale v/ Christoffer Inge Hovda. Nattverd

kl 1630 - 1830 - Aktiviteter for barn 9-15 år i Gymsalen, Bergeland vgs. Møt utenfor Salem, og vi går sammen. Mer info Menelik 46625209

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte). Tale v/ Mons Gunnar Selstø. Søndagsskole.

                International service. Sunday School. English translation.


Onsdag 8.november:    Markering for friskolene i Norge, Byparken kl 14

kl 14 - 15:  Markering i Byparken v/Domkirken for friskolene i Norge, demonstrasjon mot regjeringens forslag til kutt i støtte. 

Se også : https://www.facebook.com/events/s/demonstrasjon-rettferdighet-fo/205495502573341/


Torsdag 9.november

kl 1700 - 1900 - UNO Språkkafé

kl 1930 Åpen tjenestekveld, Salem UNG.


Lørdag 11.november

kl 1900 - Bønnemøte.

kl 1930 - Lørdagsgudstjeneste. Åpent i UNO etterpå.


Søndag 12.november

kl 1030 - Bønnesamling i 2.etasje

kl 1100 - Gudstjeneste og søndagsskole. Tale v/Eli Fuglestad, Håpets kvinner, Norea Mediemisjon

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte). Familiemøte. Tale v/ Ingvild Hovda

                 International service. Family gathering. English translation.


Torsdag 16.november

kl 1700 - 1900 - UNO Språkkafé


Fredag 17.november

kl 1730 - UNO Between.

kl 1930 - UNO Teens.


Lørdag 18.november: Julemesse i Salem

11.00 Dørene åpnes. Salg av varer, årer og mat. Aktiviteter for barna. Isbar, lykkehjul, ansiktsmaling

12.30 Sanginnslag av Henriette Lodden

15.00 Familiemøte. Andakt v/Sigrid Voster. Sang av barna

19.30 Julemessefest. Minikonsert med Joyful. Appell v/Regionleder Werner Larsen

          Kveldstrekning, Matsalg


Søndag 19.november

kl 1030 - Bønnesamling i 2.etasje

kl 1100 -  Gudstjeneste og søndagsskole. Tale v/Christoffer Inge Hovda. Det blir inspirasjon om NLM Gjenbruk v/Helge Træland

kl 1630 - 1830 - Aktiviteter for barn 9-15 år i Gymsalen, Bergeland vgs. Møt utenfor Salem, og vi går sammen. Mer info Menelik 46625209

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF.-møte). Tale v/Miranda Yiu. Søndagsskole.

                International service. Sunday School. English translation. 


Onsdag 22.november

kl 1930 - Bibeltime og Bønn for Israel. Odd Geir Norland underviser fra Salmenes Bok. Vi vil også ha en egen bønnebolk for Israel, med utgangspunkt i Salme 79, Salme 83 og Salme 94.


Torsdag 23.november

kl 1700 - 1900- UNO Språkkafé


Lørdag 25.november

kl 1900 - Bønnemøte.

kl 1930 - Lørdagsgudstjeneste. Åpent i UNO etterpå.


Søndag 26.november

kl 1030 - Bønnesamling

kl 1100 - Gudstjeneste og søndagsskole. Tale v/Christoffer Inge Hovda. Nattverd

kl 1700 - Internasjonal gudstjeneste (IKF-møte). Tale v/ Erling Lundeby. Søndagsskole.

               International service. Sunday School. English translation. 


Onsdag 29. november

kl 1100 -1330 - BØNNSJ.  Åpen UNO Café for alle. Enkel lunsj. Åpent bønnerom. Fellesbønn kl. 12:15 for de som ønsker. 

                                              Open UNO Café for everyone. Light lunch. Open prayer room. Joint prayer time 12:15pm. 


Torsdag 30.november

kl 1700 - 1900 - UNO Språkkafé - Siste før jul/ Last before Christmas

kl 1800 - Åpen Øvelse med Lovsangsteamet i Salem Ung