MELDING FRA STYRE OG STAB

(For English version click here)

Oppdatert 11. nov


Styre og stab i Salem Misjonsforsamling ønsker at vi og våre medlemmer følger opp myndighetenes tiltak for å redusere spredning av covid-19. Dette innebærer at vi har innført smittevernsrutiner ved samlingene i Salem, og forsterket renholdet. Vi oppfordrer også våre medlemmer til å være varsomme og følge myndighetenes smittevernstiltak når vi møtes i Salem, men også i smågrupper, foreninger og ulike arbeidsgrupper. Vis respekt for andres vurderinger og bidra til redusert spredningstakt av Covid-19. 


Salem skal være en trygg plass å komme til, dette gjelder også med hensyn til smittevern. Samlingene i Salem skal være i samsvar med gjeldende lover, og vi tar også myndighetenes råd og anbefalinger på alvor og forsøker å imøtekomme disse på en best mulig måte. De ansatte i Salem er ansvarlige for gjennomføring av arrangementer, og vil sørge for at den nødvendige opplæringen og informasjonen gis videre til frivillige ledere, samt at deltakere ved arrangementer får nødvendig informasjon før, under og etter samlinger. Lengre nede på siden vil du finne et dokument som går i dybden på våre smittevernsrutiner, men det kan oppsummeres i følgende fire grunnpilarer: 


Syke personer skal ikke delta – Dersom man har testet positivt for Covid-19, eller om man har milde symptomer på luftveisinfeksjon kan man ikke delta på arrangementer i Salem. Det samme gjelder dersom man sitter i karantene. Ved luftveisinfeksjon og negativ test for Covid-19 er man velkommen tilbake på samlinger dersom man har vært symptomfri de siste 24 timene. 


God hygiene – Det er viktig å opprettholde god hygiene. Dette gjelder for håndvask og god etikette for hosting/nysing. Det oppfordres til å vaske hendene ofte med såpe og vann, eller ved å benytte seg av hånddesinfeksjon som er plassert rundt om i bygget. 


God avstand og redusert kontakt – Regelen er at det skal opprettholdes én meter avstand mellom personer (av ulik husstand) gjennom hele oppholdet i Salem[1]. Vi vil tilrettelegge for at dette skal la seg gjøre, og vil begrense antall personer i hvert rom i henhold til dette. Maksimalt antall deltakere er i skrivende stund 50 personer, men ytterligere begrensninger følger av rommets størrelse og vil bli etterfulgt av ansvarlig arrangør ved arrangementene. Håndhilsing, klemming eller annen unødig fysisk kontakt skal unngås.


Minst mulig felles bruk av utstyr – Felles bruk av utstyr/inventar skal begrenses til et minimum, og desinfeksjon skal forekomme mellom bytte av brukere. Dette betyr f.eks. at sangbøker eller tegnesaker til utlån til barna ikke skal benyttes, og at desinfeksjon av lydutstyr og instrumenter skal gjennomføres ved bytte av brukere.


Vi ber alle frivillige og besøkende om å respektere disse retningslinjene og tilstrebe å følge disse etter beste evne.


Styre og stab


Salem Misjonsforsamling
INFORMASJON OM VIRUSET

Her finner du mer info om Covid-19 fra folkehelseinstituttet. 


VÅRE SMITTEVERNSRUTINER

Smittevernsrutiner (rev 10.11.20)

Smittevernsrutiner for rengjøring (rev 16.09.20)

Smittevernsrutiner, samlinger for barn og ungdom (rev 27.08.20) 

[1] Enkelte unntak gjelder for barn og ungdom under 20 år.