MELDING FRA STYRE OG STAB

(For English version click here)

Oppdatert 10. mai


Styre og stab i Salem Misjonsforsamling ønsker at vi og våre medlemmer følger opp myndighetenes tiltak for å redusere spredning av Covid-19. 

Vi oppfordrer også våre medlemmer til å være varsomme og følge myndighetenes smittevernstiltak, vise respekt for andres vurderinger og bidra til redusert spredningstakt av Covid-19. 


FIRE GRUNNPILARER

Det finnes fire grunnpilarene for å bremse smittespredning, og det er disse fire grunnpilarene vi vil sørge for å følge opp når vi samles:  

  1. Syke personer skal ikke delta – Dersom man har testet positivt for Covid-19, eller om man har milde symptomer på luftveisinfeksjon kan man ikke delta på arrangementer i Salem. Det samme gjelder dersom man sitter i karantene. Ved luftveisinfeksjon og negativ test for Covid-19 er man velkommen tilbake på samlinger dersom man har vært symptomfri de siste 24 timene. 
  2. God hygiene – Det er viktig å opprettholde god hygiene. Dette gjelder for håndvask og god etikette for hosting/nysing. Det oppfordres til å vaske hendene ofte med såpe og vann, eller ved å benytte seg av hånddesinfeksjon som er plassert rundt om i bygget.
  3. God avstand og redusert kontakt – Regelen er at det skal opprettholdes én meter avstand mellom personer (av ulik husstand) gjennom hele oppholdet i Salem. Vi vil tilrettelegge for at dette skal la seg gjøre, og vil begrense antall personer i hvert rom i henhold til dette.  Håndhilsning, klemming eller annen unødig fysisk kontakt skal unngås.
  4. Minst mulig felles bruk av utstyr – Felles bruk av utstyr/inventar skal begrenses til et minimum, og desinfeksjon skal forekomme mellom bytte av brukere. Dette betyr f. eks. at sangbøker eller tegnesaker til utlån til barna ikke skal benyttes, og at desinfeksjon av lydutstyr og instrumenter skal gjennomføres ved bytte av brukere.Styre og stab

Salem Misjonsforsamling
INFORMASJON OM VIRUSET

Regjeringen

Stavanger kommune

Folkehelseinstituttet (FHI)


VÅRE SMITTEVERNSRUTINER

Smittevernsrutiner (rev. 10.05.21)

Smittevernsrutiner for rengjøring (rev. 16.09.20)

Smittevernsrutiner, samlinger for barn og ungdom (rev. 10.05.21)